Mellomstore kraner

F135A

Løftekapasitet: Opp til 13,0 tm
Maks rekkevidde: Opp til 16,75 m
Les mer

F155A

Løftekapasitet: Opp til 14,5 tm
Maks rekkevidde: Opp til 18,90 m
Les mer

F165A

Løftekapasitet: opp til 16,1 tm
Maks rekkevidde: opp til 22,55 m med jib
Les mer

F175A

Løftekapasitet: opp til 17,00 tm
Maks rekkevidde: opp til 18,70 m med jib
Les mer

F185A

Løftekapasitet: Opp til 18,3 tm
Maks rekkevidde: Opp til 22,55 m
Les mer

F195A

Løftekapasitet: Opp til 18,6 tm
Maks rekkevidde: Opp til 20,70 m
Les mer

F215A

Løftekapasitet: opp til 20,1 tm (Dynamic opp til 17,5 tm)
Maks rekkevidde: opp til 23,60 m med jib (Dynamic opp til 22,70 med jib)
Les mer

F235A

Løftekapasitet: opp til 21,3 tm
Maks rekkevidde: opp til 23,60 m med jib
Les mer

F245A

Løftekapasitet: opp til 23,60 tm
Maks rekkevidde: opp til 22,60 m med jib
Les mer